De contributie voor 2016 is:

Senioren:
Recreant - €178,70
Competitie - €228,70

Jeugd
Recreant - €168,70
Competitie - €201,60

Elk jaar wordt tijdens de ALV de nieuwe contributie bepaald.

Rekeningnummer TTVP:

NL12RABO0129510068 tnv TTVPijnacker.